”Den kristna tron kan stärka den som bryter mot normen” | Göteborgs Fria
Kajsa Persson

Fördjupning


Hbtq och religion

Del 1 av 3

”Den kristna tron kan stärka den som bryter mot normen”

I många år upplevde Linda Ivarsson det som svårt att kombinera den kristna tron med att vara homosexuell. Nu vill hon lyfta fram hur bibeltexter inte behöver tolkas på ett exkluderande sätt för hbtq-personer.

Linda Ivarsson har varit ordförande för EKHO Göteborg, Ekumeniska gruppen för kristna hbtq-personer, i tre och ett halvt år. Föreningen samlar kristna från bland annat Svenska kyrkan, Pingstkyrkan och Equmeniakyrkan. Till deras kontor kommer många i sökandet efter sin identitet, oavsett om det är i sin sexualitet eller i sin tro man känner sig mest trygg. 

– Många har ett behov av ett själavårdande utrymme. Människor behöver tid att bli lyssnade på, att ställa frågor och att diskutera bibeltolkning, säger Linda och fortsätter: 

– Många är uppvuxna i en väldigt bibeltrogen miljö där man får höra att hbtq är fel, synd och emot skapelseordningen. Då blir man pålagd en känsla av skam, man skäms för den man är, och skuld, att man gör något fel. 

Förutom stödsamtalen har EKHO bland annat ungdomsgrupper och utåtriktad verksamhet för att sprida kunskap och förändra attityder, till exempel under West Pride. En annan viktig del är regnbågsmässorna. 

– Våra mässor kanske inte rent liturgiskt skiljer sig från en annan mässa men tilltalet är mycket mer riktat till hbtq-personer. Att ta nattvarden i ett hbtq-sammanhang där man vet att miljön är bejakande och där man vet att prästen som delar nattvarden är positiv, det är väldigt viktigt och starkt för många, säger Linda.

Hon tror att många hbtq-personer aktivt väljer bort att ha någon relation med kyrkan för att de inte upplever sig vara välkomna. 

Linda är själv uppvuxen i ett traditionellt kristet sammanhang på landsbygden, och upplevde en känsla av kluvenhet i många år. 

– Homosexualitet var inget man pratade om, homosexuell var något man var på teve eller i Stockholm. Jag förnekade i många år. Samtidigt som jag å ena sidan visste att jag är älskad av Gud var det ändå svårt att leva kombinerat.  

Att det dessutom kan vara hårdare på landsbygden tror hon, både för att det kan vara mer tradiotionellt och för att det ofta saknas förebilder. Man är ”the only gay in the village”, som Linda säger.  

– Många som är väldigt -neg-ativa och väldigt emot hbtq, det är inte deras fel att de har de åsikterna därför att man har blivit lärd att det är fel. Det tänker jag har mycket med förkunnelsen att göra, alltså predikan, från präster som har en mer konservativ bibelsyn. 

Önskemål om att diskutera bibeltexter i EKHO återkommer varje termin, och Linda lyfter fram att det finns både svensk och internationell forskning som visar på att man kan tolka bibeltexter på ett sätt som är inkluderande för hbtq-personer. 

– Människor har olika gudssyn och olika bibelsyn, och man kan inte tvinga någon att tycka något som de inte är övertygade om, men det är viktigt också att människor förstår att hbtq-personer kan uppleva det som exkluderande och att det skapar en distans till tron och till kyrkan. 

För att hjälpa de personer som kommer och vill ha stöd tycker Linda att det är viktigt att lyfta fram det som är stärkande. 

– Jag tycker att den kristna tron kan bidra med att stärka den som bryter mot normen, och odla stoltheten. 

Majoriteten av EKHO:s medlemmar är män, och Linda tror delvis att det beror på att det kan vara svårare för homosexuella män inom kristendomen. 

– Det finns vissa bibelställen som kan tolkas som mer uttalat negativa mot homosexuella män, eller historiskt har det tolkats så. Kvinnors sexualitet upplevs inte som lika hotfull eftersom det inte finns någon penetration. 

Men att också många kvinnor behöver ett sammanhang märktes inte minst när EKHO startade den nya gruppen Ester, som vänder sig till kvinnor och transpersoner och som har fått mycket respons. 

Mycket har hänt inom kyrkan de senaste åren, och inte minst närvaron på pride-festivaler lyfter Linda som ett gott exempel. Men hbtq-frågorna måste ständigt hållas levande, och än finns mycket kvar att göra. Fanns det inte det skulle inte EKHO behöva finnas säger Linda och pekar bland annat på att kyrkan behöver bli bättre på att benämna hbtq-personer. 

– Det heter föräldrar, det heter inte homoföräldrar och det heter bröllop, inte homobröllop. Det är ju ingen som säger att nu ska vi ha heterobröllop. 

Fakta: 

Alla delar i serien Hbtq och religion:

Del 1 av 3: Ardeshir Bibakabadi från föreningen Homan: ”Jag har blivit kompromisslös”

Del 2 av 3: Linda Ivarsson, EKHO Göteborg: ”Den kristna tron kan stärka den som bryter mot normen”

Del 3 av 3: Hillel Lavery-Yisraëli, rabbin i Judiska Församlingen i Göteborg: ”Vi måste lita på människors förståelse av sig själva” 

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

”Deprimerade pappor berättar inte för någon”

Att nyförlösta mammor drabbas av depressioner är ganska vanligt, men att också många nyblivna pappor mår dåligt är inte lika känt. Fria samtalar med forskaren Elia Psouni om papporna som faller mellan stolarna hos vården.

Fria.Nu

”Bilden att medierna mörkar stämmer inte”

Att medierna mörkar negativa effekter av invandring hörs ofta i den offentliga debatten. Fria samtalar med journalistikprofessorn Jesper Strömbäck som har undersökt saken och i en ny rapport kommit fram till att så inte är fallet.

Fria.Nu

”Det politiska intresset är större än någonsin”

Med ett år kvar till nästa val och en sommar som varit allt annat än politiskt stabil är frågorna många. Fria samtalar med statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson, ledare för det svenska valforskningsprogrammet, om ökad väljarrörlighet och det ökande politiska intresset.

Fria.Nu

© 2022 Göteborgs Fria