Erkänn den ideella sektorns värde | Göteborgs Fria
  • Sju organisationer från den ideella sektorn kräver ökad dialog och mer resurser.
Göteborgs Fria

Erkänn den ideella sektorns värde

”Vi vill bli erkända som en lika viktig aktör som kommunala verksamheter och anser att vi ska ha samma möjligheter att ta del av de resurser som finns”, skriver företrädare för sju organisationer. 

I Göteborgs-Posten den 24 mars uttrycker kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén sin oro över den ökande segregationen i Göteborg. Trots att kommunen tillsatt ett särskilt råd för integration och trots att politikerna kommit överens med den lokala idéburna sektorn om ett långsiktigt samarbete har segregationen ökat. Inte minskat. Så vad vill politikerna? Och vad händer med det utlovade integrationsbidraget för den ideella sektorn?

år 2012 skrevs en överenskommelse mellan Göteborgs Stad och Göteborgs föreningsliv. Syftet var att skapa ett framtida Göteborg tillsammans. Visionen är en stad där det medborgerliga engagemanget tas tillvara. Målet är att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska segregationen i Göteborg. Överenskommelsen slår fast principer för samverkan; integritet, dialog, kvalitet och mångfald mellan kommunen och idéburna sektorn. Vår förhoppning när överenskommelsen skrevs var att vi skulle kunna utveckla våra verksamheter mer långsiktigt i samarbete med kommunen. Resultatet blev det motsatta.

Vi från idéburna sektorn som arbetar aktivt för en ökad integration i Göteborg vill att den påskrivna överenskommelsen ska fungera i praktiken. Vi vill ha en ökad dialog och långsiktighet i vårt arbete. Konsekvensen av att ständigt vara oroliga över framtiden hindrar oss från att fokusera på det som är absolut viktigast; att utvecklas och att hitta nya lösningar för ett fortsatt lyckat arbete.

Den 10 april bjöd vi tillsammans med ett flertal olika föreningar in till en träff med verksamma politiker inom Göteborgs Stad för att påminna om överenskommelsen och för att öka samarbetet. Vi är tacksamma över de politiker som dök upp men känner att ovissheten och otydligheten finns kvar. De flesta politiker som kom höll med om att våra insatser är viktiga. Ändå sa man inget konkret om hur vårt arbete ska finaniseras.

I dag söker vi projektmedel år för år, vi skulle hellre vilja ha en finansiering som sträcker sig flera år för ett mer hållbart och kvalitativt arbete. Det skulle även öka anställningstryggheten och villkoren inom den ideella sektorn. Det ekonomiska stödet bör ses som en investering för en framtid med minskad segregation och för en ökad integration.

Det arbetet vi gör är betydelsefullt och ger resultat. För att stärka arbetet behöver vi en strategisk planering tillsammans med kommunen och tycker att det är självklart att vi ska ta del av de pengar som är avsatta för integrationsarbete. Idéburna sektorn ska spela lika stor roll som skola och sjukvård när det gäller integrationsarbete och bör därför ses som en lika viktig aktör.

Vi arbetar tillsammans med målgruppen och utgår från deras behov för nya lösningar för ett långsiktigt och effektivt arbete för icke-diskriminering och mot rasism. Vi inom den ideella sektorn vill lyfta frågorna kring partiernas integrationspolitik och på vilket sätt Göteborg kan samarbeta med föreningslivet för en mer inkluderande stad.

Vi vill med detta säga att:

– Vi behöver en mer öppen dialog mellan oss i idéburna sektorn och kommunen samt att överenskommelsen fungerar i praktiken. Ökat samarbete och delade resurser.

– Vi vill ha fortsatt ekonomiskt stöd och ett mer långsiktigt sådant där vi kan fortsätta att fokusera och arbeta fram nya metoder för en minskad segregation.

– Vi vill bli erkända som en lika viktig aktör såsom kommunala verksamheter och upphandlade tjänster och anser att vi ska ha samma möjligheter att ta del av de resurser som finns.

Rekommenderade artiklar

© 2018 Göteborgs Fria