Skolan i Majorna-Linné går på knäna | Göteborgs Fria
  • Att flera rektorer lämnar sina jobb är ett symtom på nedskärningarna i skolan, menar Ann Nolin, initiativtagare till Majorna-Linnés föräldranätverk.
Göteborgs Fria

Skolan i Majorna-Linné går på knäna

Tre rektorer har lämnat Majorna-Linné under ett läsår. I ett brev till de anställda skriver en rektor att hon slutar på grund av nedskärningarna. Föräldranätverket kräver nu mer resurser till skolan.

– Tre rektorer som slutar på ett läsår, då kan man tänka sig hur det slår mot verksamheten; mot barnen och mot personalen. Det är ett symtom på att det inte fungerar, säger Ann Nolin, initiativtagare till Majorna-Linnés föräldranätverk.

Den 1 april bjöd nätverket in bland annat politiker och rektorer till ett möte. En rektor berättade om att hon tvingas bryta mot skollagen varje dag och att man som rektor mår dåligt av det. En annan rektor har berättat för Ann Nolin om det stora behovet av elevassistenter.

– Det rektorer sagt är att när de kommunicerar uppåt i den linjära organisationen om att de behöver mer resurser till särskilt stöd, får de bara svaret att ”hålla budget”, säger Ann Nolin.

Stadsdelen Majorna-Linné harunder flera års tid kämpat med dålig ekonomi, vilket har påverkat skolorna. Karl Johansskolan har varit extra utsatt, med många anmälningar om mobbning och kränkande behandling. Skolan fick skarp kritik från Skolinspektionen år 2012. I januari 2013 fick skolan en ny rektor, Annika Kummel, som blev populär bland elevernas föräldrar. I november 2013 sa stadsdelsförvaltningen att de inte hade förtroende för henne för att hon inte hållit budgeten. Detta eftersom hon istället sett till att elever med behov fick extra resurser. Kummel fick dock fortsätta men för ett par veckor sedan meddelade hon att hon slutar som rektor på skolan. I ett brev (läs delar ut brevet intill) till anställda skriver hon att hon ”inte längre kunde ta ansvar för verksamheten under rådande ekonomiska ramar”.

Tidigare under läsåret, vid årsskiftet avsade även rektorn på Oscar Fredriksskolan sig sitt uppdrag och den 2 april sa rektor på Nordhemsskolan upp sig.

Majorna-Linnés föräldranätverk har nu ställt sig bakom en rad krav; att ansvaret för skolan ska flyttas från stadsdelarna till kommunen centralt, att pengar till skola öronmärks så de inte flyttas till annan verksamhet och att man slutar med ”flexibel skola” där lärare och elever flyttas mellan skolor.

Föräldranätverket vill också ändra resursfördelningsmodellen så att den tar mer hänsyn till barn som har särskilda behov, och de vill även se en modell som begränsar det fria skolvalet, genom att en del av det beloppet som följer varje elev ligger fast under minst en termin, även om eleven byter skola. Detta för att rektorerna ska kunna planera verksamheten bättre.

Ann Nolin säger att föräldrarnas kamp nu fortsätter, och att de i första hand kommer ordna fler stormöten.

– Vi hoppas att politikerna kommer agera så att det blir arbetsro inom skolan, förskolan och fritidsverksamheten.

Fakta: 

Annika Kummels brev till de anställda på Karl Johansskolan i Majorna-Linné:

”Anledningen till att jag slutar är endast att jag inte kan ta ansvar för en verksamhet med de ekonomiska ramar som står till förfogande. När jag tvingas att göra de nedskärningar som jag är beordrad att göra kan jag inte längre försvara det för mig själv och det jag tror på. Värdegrunden varpå allt vilar och som är drivkraften i mitt pedagogiska arbete blir mer och mer betydelselös och jag känner mig vingklippt i min yrkesutövning.

Som rektor i stadsdelen under många år har jag konfronterats med ständiga nedskärningar och effektiviseringar men denna gång och för första gången på 15 år ser jag ingen lösning på hur det är möjligt och att samtidigt hålla verksamheten fungerande. Vi har för tillfället heller ingen samordning i stadsdelen på hur vi hanterar dessa svårigheter som de flesta rektorer brottas med – att få budgeten att gå ihop. Det krävs mer styrning och ledning uppifrån om vi skall komma till rätta med problemen.”

Rekommenderade artiklar

© 2021 Göteborgs Fria