Din livsstil räddar inte klimatet | Göteborgs Fria
Nette Enström, inledarskribent.

Inledare


Nette Enström
  • Medveten konsumtion är bra – men räcker inte för att rädda klimatet, skriver Nette Enström.
Fria Tidningen

Din livsstil räddar inte klimatet

Klimatförändringarna kan varken bemötas eller diskuteras utan begrepp som rättvisa och jämlikhet, skriver Nette Enström.

Du kommer inte rädda världen bara för att du väljer cykeln framför bilen, vegetariskt istället för kött, närodlat och ekologiskt istället för tropiskt och besprutat.

Jag vet – det är provocerande. Men utan en gigantisk kollektiv omställning som innebär strukturella förändringar i de politiska och ekonomiska systemen, global rättvisa och tvångsåtgärder för att upprätthålla denna, kommer undergången hinna ifatt oss alla. Det är också det enda som på sikt är rättvist: just nu är de som redan lider nöd de som också drabbas värst av vår epoks accelererande klimatförändringar.

FN:s klimatpanel har i sin senaste vetenskapliga rapport om klimatförändringar visat att vi går en mörk värld till mötes. Det är skrämmande, men föga överraskande eftersom inga verkliga åtgärder skett trots tidigare sammanställningar av lika alarmerande art.

Det enda som egentligen är nytt under solen idag är att debatten om klimatet kan betraktas som över: vi vet var vi är, hur vi kom hit och ungefär vad vi har att vänta. Det råder varken brist på kunskap om planetens allvarliga tillstånd (globala kollapser av livsbärande ekosystem), bakomliggande orsaker (mänskliga aktiviteter) och alternativ till denna utveckling (renare energikällor, ekologiska växeljordbruk, återplanteringar, återvinning och så vidare).

Det enda som kvarstår är frågan om vi kommer agera efter denna kunskap.

Jag säger vi eftersom det måste ske kollektivt. Därmed inte sagt att alla har samma skuld och ansvar. Det finns maktssystem och hierarkier som bidragit till denna planetära kris: klimatförändringarna kan varken bemötas eller diskuteras utan begrepp som rättvisa och jämlikhet.

Så glöm grön kapitalism, liberalismens individuella konsumtionsval och straffskatter som ger de rika klasserna och länderna möjligheten att fortsätta förstöra. Det borde inte vara tillåtet att köpa sig rättigheter på det övriga livskollektivets bekostnad. Ändå är det precis vad de flesta politiska partier förespråkar idag, inklusive Miljöpartiet.

Småskaliga alternativ och en förändrad livsstil kan vara en sund grogrund för ett samhälle i omställning. Men det är politiska beslut och inget annat som kan stoppa den globala civilisationens störtdykning mot avgrunden. Politiska beslut är också det enda som - i tillräcklig skala - skulle kunna garantera solidariskt stöd till de mest utsatta i en värld av så omfattande klimatkris som FN förutspår, och allt som följer av det i termer av vatten- och livsmedelsbrist, våld och krig.

Hundratals miljoner människor förväntas fly för sin överlevnad kommande decennier. Södra jordklotet drabbas hårdast av klimatförändringarna (i alla fall nu och den närmaste tiden), men det största ansvaret och skulden tillhör det norra halvklotet som orsakat och orsakar störst ekologisk skada.

Det är på tiden att vi börjar planera och mobilisera solidariskt stöd, resurser och nya hem, för alla jordens klimatoffer. För lika mycket som vi, den rika världen, måste ställa om samhällena och sanera den skit vi släppt ut, är det vårt ansvar och förbannade plikt att stötta och välkomna alla som flyr de katastrofer våra fossila konsumtionssamhällen orsakar.

Att agera för en radikal och solidarisk klimat- och flyktingpolitik, två sammanbundna områden som kommer definiera mänsklighetens existens för lång tid framöver, är vår kanske viktigaste uppgift just nu, både som människor och som samhälle.

Vi ska självklart fortsätta välja det bättre framför det sämre som individer och bygga alternativ underifrån. Minns bara att den industriella civilisationen redan ödelagt många liv, kulturer och drömmar om andra världar: det kan inte längre vara upp till den enskilda personen eller landet att ställa om och vidta åtgärder. Nu måste det omfatta alla. Nu eller aldrig måste det ske.

© 2020 Göteborgs Fria