Forum för att förändra staden | Göteborgs Fria
  • Malin Widehammar och Jonas Johnsson hoppas på att helgens medborgarstämma ska bidra till att utveckla demokratin genom att skapa dialog mellan politiker och civilsamhälle.
Göteborgs Fria

Forum för att förändra staden

Med syftet att allmänheten ska ha möjlighet att göra sin röst hörd bjuder organisationen Staden vi vill ha in till Göteborgs första medborgarstämma.

– Det är ett stort glapp mellan politiker och invånare. Det är ett demokratiskt problem, säger Malin Widehammar.

I nästan ett år har tankarna om en medborgarstämma funnits, men sedan januari har arbetet med att få allt klart till helgen intensifierats. Malin Widehammar, som är med i samordningsgruppen, säger att det blir ett tillfälle att lära och utveckla vad medborgarstämman ska vara för något.

– Det är ett forum för att samla civilsamhället och diskutera vilka förändringar vi vill se i staden. Vi kommer att ta upp vilka problem som finns, men mest vad vi kan göra och hur kan vi förändra.

Sex olika teman har valts ut som diskussionerna ska utgå ifrån. Bostäder, inkludering och likvärdig skola är några exempel på ämnen som har väckt engagemang. Varje tema kommer att starta med föreläsningar där vissa frågor ringas in, och som ska fungera som bakgrund och inspiration för efterföljande workshops. Där är det diskussion som gäller och förhoppningen är att få fram totalt mellan 30 och 40 olika förslag. Under en andra omgång av workshops ska förslagen prioriteras från ett till tre inom varje fråga. Årets teman är breda, men det finns också en tanke bakom det.

– Det ska vara någonting vi ska skapa tillsammans. Vi vill inte komma med någon färdig agenda med frågor, även om vi har försökt smalna av det en del i temagrupperna, säger Malin Widehammar.

Jonas Johnsson är samordnare för de samtalsledare som ska hjälpa grupperna att komma fram till förslag. Han tror att det svåraste vid diskussionerna kommer att vara om deltagare håller väldigt hårt i de frågorna de brinner för.

– Det är viktigt för oss att majoriteten inte ska köra över minoriteten. Man måste fråga de som motsätter sig ett förslag varför, för det finns ofta något viktigt i nejet.

Hur många som kommer att delta vet arrangörerna inte ännu, men Malin Widehammar säger att hundra personer räcker för ett bra forum.

– Vi har fått mycket respons från folk att det är ett bra initiativ, men det är en annan sak hur många som faktiskt kommer. Vi tror att det här är någonting vi kommer att behöva utveckla. I Montreal till exempel var det litet första året och sedan växte det och blev större för varje år.

Och arbetet tar inte slut när helgen är över. Under andra veckan i maj är planen att bjuda in både politiker och tjänstemän till dialog och där presentera den medborgaragenda som har sammanställts utifrån stämmans förslag. Malin Widehammar är förhoppningsfull inför gensvaret från politiker, men tror också att det kommer att krävas mycket arbete.

– Det kanske inte är någonting som händer på en gång, vi kommer behöva vara ihärdiga och följa upp vad som händer med frågorna.

Det handlar också om hur förslagen är utformade, vilket inte är bestämt på förhand även om det finns en mall att utgå från.

– Det ska vara så pass konkret att det blir lockande för politikerna att göra något, men samtidigt ska det finnas en frihet för de som ska genomföra dem, säger Jonas Johnsson.

Som ytterligare exempel på uppföljning av stämman planeras en politiker-hearing till hösten där ett antal topp-frågor ska ha valts ut från medborgaragendan och presenteras som olika förslag som politikerna kan välja att skriva under på. Ännu längre framtidsplaner finns om en eftervalsvaka någon gång i januari när de nya förtroendevalda i kommunen har hunnit komma på plats. Malin Widehammar tar upp exempel på frågor:

– Det man sa innan valet, hur ska det bli verklighet? Hur väl uppfylls vallöftena? Vad händer med medborgaragendan?

Förhoppningen är att medborgarstämman inte ska vara en engångsföreteelse utan återkomma regelbundet. Vartannat år ser arrangörerna i dagsläget som ett bra tidsintervall, och något som skulle hjälpa med organisationens huvudsyfte.

– Hur kan vi utveckla demokratin till att bli mer än att bara gå och rösta vart fjärde år?

Fakta: 

Göteborgs Medborgarstämma 2014

När: 22–23 mars kl 9.30–17

Plats: Internationella skolan (IHGR), Molinsgatan 6

Lördagens teman: Demokrati, arbete, Göteborg Glokalt

Söndagens teman: Bostäder, inkludering, utbildning. Dessutom öppet forum då frågor som inte passar in under något tema kan lyftas fram.

Mer info och program: www.gbgmedborgarstamma.se

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2020 Göteborgs Fria