Partier debatterade basinkomst | Göteborgs Fria
  • Ingen bildtext
Göteborgs Fria

Partier debatterade basinkomst

Intresset för basinkomst har växt de senaste åren enligt gruppen Basinkomst Göteborg. Förra veckan var sju partier på plats i Viktoriahuset för att diskutera frågan.

Basinkomst, som ofta kallas medborgarlön, innebär att alla i ett land får ett visst belopp varje månad helt utan krav på motprestation. Förespråkarna menar att det skulle fungera som en grundtrygghet, gynna människors kreativitet och stärka arbetstagares ställning genom större möjlighet att säga nej till dåliga villkor. Men det finns också många frågor; hur ska finansieringen se ut, hur stor ska basinkomsten vara och ska alla verkligen få – även de som redan tjänar mycket pengar?

Valter Mutt, riksdagsledamot för MP, säger att partiet har en positiv grundhållning till basinkomst.

– Vi har det som ett vilande krav men vi har inte drivit det aktivt. Jag hör till dem som gärna skulle se att vi drev det här och tillsammans med tre andra kollegor la jag i höstas en motion i riksdagen om att låta utreda basinkomst.

Han tror att det växande intresset för basinkomst kommer att få effekt.

– Får vi en rörelse ute hos folket då kommer det att bli fart på oss innanför riksdagens tjocka murar också.

Enhet, ett litet grönt parti med basinkomst som en av sina viktigaste frågor, arbetar med att titta på finansieringen av basinkomst. Det finns flera förslag.

– Vi tänker oss en finansiering bland annat genom att beskatta ekonomisk spekulation och valutatransaktioner. Sedan tror vi också att vi måste ta ut avgifter på att vi utnyttjar naturen, i dag ger vi till exempel bort våra mineraler nästan gratis, säger Krister Segergren, talesperson för Enhet.

Ung Pirat, som under kvällen representeras av Gustav Nipe, är också positiva till basinkomst.

– I Sverige har vi inte riktigt satt ner foten i frågan om basinkomst. Men vår ena EU-parlamentariker driver frågan internt väldigt mycket. I ungdomsförbundet har diskussionerna gått höga den senaste tiden och det landade i en utredning som ska presenteras om några månader.

Mer tveksamt inställda är Feministiskt Initiativ.

– Vi har diskuterat frågan väldigt mycket. Ett annat perspektiv på det är hur en basinkomst skulle slå mot kvinnor, att kvinnor mer eller mindre tvingas hem, säger Stina Svensson, FI.

Socialdemokraterna och Moderaterna representerades under debatten av respektive ungdomsförbund men svaren var liknande: vi ska inte ha basinkomst i Sverige. Det var också dem som fick flest frågor när publiken släpptes in i debatten. Flera frågor handlade om hur värdigt det nuvarande systemet är med meningslösa sysselsättningar för den som inte har något jobb. Men svaren var bestämda och handlade mer om jobb än om basinkomst.

– Full sysselsättning är och förblir vårt främsta mål. Arbete har ett värde för individen, inte bara ekonomiskt, säger Richard Andersson från SSU.

En annan kritisk fråga riktas till de partier som förespråkar basinkomst i någon form. Varför ska staten ge extra pengar till de som redan har mycket och kommer medlen till de som är mest utsatta i samhället att minska om alla ska få basinkomst?

– Vi tror på ett generellt välfärdssystem. Däremot kan man öka progressiviteten i skatteskalorna så att man drar in lite mer från dem som inte vet var de ska göra av pengarna, säger Valter Mutt, MP.

Krister Segergren, Enhet, säger att det finns varianter av basinkomst där bara de med en viss inkomst ska få, men tror inte att det är den bästa lösningen.

– Det innebär att det skulle bli motsättningar i samhället mellan de som jobbar och de som inte jobbar, för de som jobbar skulle kanske tänka ’varför ska jag med mina skattepengar bidra till att andra inte alls jobbar?’

Men de flesta tror att människor skulle fortsätta att arbeta även om basinkomst infördes. Arbetet kanske bara skulle se ut på ett annat sätt, till exempel skulle ideellt och kreativt arbete få en annan ställning.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2021 Göteborgs Fria