Billigare att laga saker med nya miljöprogrammet | Göteborgs Fria
  • Gabriel Josef berättar att omklackning av skor är hans vanligaste uppdrag som skomakare.
Göteborgs Fria

Billigare att laga saker med nya miljöprogrammet

Ekologisk potatis, en linbana mellan centrum och Hisingen och subventionerade priser för att laga gamla saker istället för att slänga. Det är några av åtgärderna i Göteborgs första miljöprogram som antogs i början av december.

Gabriel Josef har haft sitt skomakeri i 20 år och han är övertygad om att priserna är avgörande när det kommer till valet mellan att laga och slänga.

– Det är en typisk fråga, folk kommer in och frågar vad det kostar först innan de ens visar sakerna de har med sig i en påse.

En av åtgärderna i Göteborgs miljöprogram är just subventionerade reparationstjänster. ”Minskad moms på reparationstjänster kan vara en väg att gå, avdrag liknande rut och rot ett annat” står det i programmet. Gabriel Josef tar på sig sina glasögon och läser om åtgärden.

– Det är bra. Jag kan inte sänka mina priser, då jobbar man gratis men avdrag eller minskad moms hade varit bra, säger han.

Miljöprogrammet består totalt av 212 åtgärder som sträcker sig från att göra bioenergi av stadens biologiska avfall och verka för minskade utsläpp från oljeindustrin, till mer konkreta mål som att utbilda måltidspersonal i vegetarisk matlagning. Göteborgs stad har avsatt 30 miljoner kronor till miljöprogrammet som alla förvaltningar och bolag har möjlighet att söka om bidrag från.

Syftet med miljöprogrammet är att nå upp till de tolv lokala miljömål som kommunen tidigare har antagit. Den borgerliga oppositionen i Göteborg menar dock att programmet är alltför otydligt och dåligt kopplat till miljömålen. I ett yttrande till kommunfullmäktige innan programmet antogs listade de ett antal punkter de menade borde granskas närmare. Tre av dem ville de stryka eftersom de inte tillhör stadens uppgift och en åtgärd yrkade de skulle tas bort helt, punkten om att införa minst en vegetarisk dag i veckan på alla grundskolor i Göteborgs stad. GFT har sökt de borgerliga i Miljö- och klimatnämnden för en kommentar men utan resultat.

Vilka effekter åtgärderna får återstår fortfarande att se. Miljöförvaltningen kommer att göra en utvärdering efter det första året. Men ska man tro Gabriel Josef kommer hans kundkrets att utökas än mer än vad den har gjort de senaste 20 åren. Just denna gråa januariförmiddag är det lugnt på skomakeriet men skorna som står staplade runt om i den trånga lokalen och en hög med jackor och väskor som ska få nya dragkedjor skvallrar om att folk redan nu tycker att vissa saker trots allt är värda att ge en andra chans.

– De som tänker logiskt vill laga, säger Gabriel Josef medan han syr i en dragkedja i en svart väska på bänken framför sig.

Fakta: 

Göteborgs Miljöprogram

GFT har plockat fram några av punkterna ur miljöprogrammet som berör dig som göteborgare.

• Underlätta för småskalig elproduktion genom att bidra till att fler göteborgare väljer att installera solceller på takytor.

• Utveckla allmän odling av frukt och bär som vem som helst ska kunna plocka av.

• Bygga ett cykelresecentrum vid Centralen, där det ska finnas bevakad cykelparkering, möjlighet att förvara cykeln över natten, service, uthyrning och försäljning.

• Utreda förutsättningarna för att bygga en linbana. En förstudie ska göras om att ha en linbana som komplement till kollektivtrafiken, till exempel mellan fastlandet och Hisingen.

• Skapa förutsättningar för återbruk och återanvändning genom bostadsnära lokaler. Där ska göteborgare kunna lämna in saker de inte längre vill ha och reperationstjänster skulle kunna finnas tillgängliga.

• Upphandla fler ekologiska livsmedel. De livsmedel som är prioriterade är potatis, lök, morötter, ägg, fil och yoghurt. Redan innan har kravet funnits vad gäller kaffe, te, mjölk, bananer och kött.

Källa: Bilaga till Göteborgs Miljöprogram

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2019 Göteborgs Fria