Ett år av engagemang väntar | Göteborgs Fria
  • Asylrätt 2014 är en av organisationerna som är laddade inför ett intensivt år.
Göteborgs Fria

Ett år av engagemang väntar

GFT har pratat med fyra av Göteborgs organisationer och kampanjer om valåret vi precis har påbörjat.

En humanare flyktingpolitik, medmänsklighet till de som behöver det som mest, ett jämlikt samhälle och en båt ut från Gaza istället för till. Många nya kampanjer och organisationer har vuxit fram i Göteborg det senaste året, andra har tagit en andningspaus efter intensiva år av aktivism.


”Man måste se på asylrätt utifrån mänskliga rättigheter och inte ekonomi”

Anna Ryan Bengtsson är engagerad i Asylrätt 2014, en kampanj för human flyktingpolitik. Hon betonar vikten av att lyfta debatten till den nivå den hör hemma.

Hur har 2013 varit för er?

– Det har hänt mycket på området, som avslöjandet av Reva-projektet och gruppdeportationer till Afghanistan, som har gjort att kampanjen blivit väldigt aktuell. Vi har jobbat med att bygga upp organisationen och nu känner vi att vi har en stark organisation inför 2014 och kan påverka debatten och politiken.

Vilken är er viktigaste fråga 2014?

– Att vi får gehör för våra krav. Det är konkreta krav om att följa FN:s riktlinjer, stoppa överföringar enligt Dublinförordningen och att bevisbördan ska flyttas från den asylsökande till Migrationsverket, vilket jag tror är en styrka.

Vad hoppas ni på för förändringar i samhället under året?

– Att vi får en valrörelse som präglas av en human ansats i asyl- och flyktingpolitiken. Jag tror att det kommer att bli en stor fråga i den politiska debatten, så som det har varit i år också.

Har ni några speciella evenemang inplanerade under året?

– Vi kommer att ha en releasefest i februari för ett fansin vi har gjort. Sedan kommer vi säkert att vara med på internationella dagen mot rasism den 21 mars. Vi vill även försöka organisera panelsamtal med politiker här i Göteborg.


”Att fokusera bort från sig själv ger mycket”

Anna Elverstone var med och grundade organisationen Pass it on för drygt ett år sedan. Syftet är ett medmänskligare Göteborg som sträcker ut en hand till hemlösa och behövande.

Hur har 2013 varit för er?

– Det har varit väldigt intensivt, mycket har handlat om att etablera sig och knyta kontakter. Alla kan göra skillnad och ge efter egen förmåga och vi vill fokusera på det man kan göra, inte det man inte kan göra.

Vilken är er viktigaste fråga 2014?

– Vi ska bli en ideell förening för att vi hoppas kunna påverka i större sammanhang och för att kunna få hjälp med lokal bland annat. Vi hoppas också på att kunna starta ett stödpersonsprogram. Många hemlösa har svårt att ta till sig information och veta vart de ska vända sig med olika frågor. Då ska de ha en person de ska kunna vända sig till som kan följa med på möten och hjälpa till att förklara,

Vad hoppas ni på för förändringar i samhället under året?

– När det gäller kommunen hoppas vi på Bostad Först-projektet. Att leva på gatan, ha psykiska problem och missbruksproblem, en av sakerna är tillräckligt men alla tre är nästan outhärdligt.

Har ni några speciella evenemang inplanerade under året?

– Vi ska ha vårt första möte med föreningsbildandet i januari och sedan får vi ta det därifrån. Men under året som gått har vi stöttat andra projekt, till exempel Soppkök Göteborg, och det ska vi fortsätta med.


”Svårare att få aktivister engagerade utan någon planerad båt”

Felix Falk, lokalansvarig för Ship to Gaza i Göteborg, berättar om första året utan någon båt till Gaza sedan organisationen startade.

Hur har 2013 varit för er?

– Tidigare har vi haft en väldigt praktisk inriktning, att se till så att allt klaffar med båtarna och samla in pengar. Nu har vi satsat mer på information kring blockaden och samtidigt fortsatt att samla in pengar men inte lika mycket som tidigare. Vi har bland annat haft en stödgala på Valand, stått på julmarknaden i Haga och haft en brevkampanj till egyptiska ambassaden. Det är svårare att få aktivister att engagera sig när det inte finns någon planerad båtfärd men att samla in pengar har fortfarande varit lika lätt, folk känner igen loggan nu.

Vilken är er viktigaste fråga under det kommande året?

– I år är Gaza Ark det absolut viktigaste, det är en båt som ska segla ut med varor från Gaza istället för till. Den ska uppmärksamma att det inte bara handlar om ett importförbud utan även ett exportförbud.

Vad hoppas ni på för förändringar i samhället under året?

– Vi är ju en enfråge-organisation som vill häva blockaden mot Gaza. På hemmaplan handlar det om att få politiker, företag och kända personer att ta ställning mot blockaden och se att den är destruktiv och illegal.

Har ni några speciella evenemang inplanerade under året?

– Vi är lite i en mellanfas just nu så än så länge har vi inte så mycket planerat. Men huvudhändelsen är helt klart att Gaza Ark ska segla och då kommer vi att ha mycket event och informera kring det.


”Det började hända någonting i slutet av 2013”

Lina-Mariah Abrahamsson är en av de runt 20-talet aktiva i Göteborgs Feministiska Nätverk som startades i slutet av 2012.

Hur har 2013 varit för er?

– 2013 var ganska intensivt och vi var i en uppstartsfas men det var också väldigt roligt. Vi har bland annat haft ett forum på ABF-huset, anordnat en fest på Jazzhuset tillsammans med Ladyfest, haft en paneldebatt och samlat in pengar till Musikhjälpen. Vi är ofantligt glada över att det var så mycket folk som kom till vårt forum, vi hade i princip fullt hus.

Vilken är er viktigaste fråga under det kommande året?

– Från början hade vi som syfte att vara mer opinionsbildande och det är något vi vill fortsätta med, men vi diskuterar fortfarande hur vi ska göra det.

Vad hoppas ni på för förändringar i samhället under året ?

– Mycket saker… Men abortfrågan känns som en stor fråga, i och med Musikhjälpen också, och den frågan vill vi fortsätta att engagera oss i. Det känns som att det var en backlash i samhället när det gäller jämlikhet förra året, inte bara mellan könen, men det känns också som att människor har börjat stå emot och slå tillbaka.

Har ni några speciella evenemang inplanerade under året?

– Vi hoppas definitivt på att det kommer att bli ett nytt forum, men det är inte helt bestämt ännu. Vi kommer tillsammans med Amnesty och Ladyfest att vara på Världskulturmuseet den 8 mars.

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2019 Göteborgs Fria