Filmfestival som väcker frågor | Göteborgs Fria
  • Ingen bildtext
  • Ingen bildtext
  • Ingen bildtext
  • Ingen bildtext
Göteborgs Fria

Filmfestival som väcker frågor

Film är en konstform såväl som en frihet. Så beskriver Hossein Mahini kärnan i sin verksamhet – ett snart tjugoårigt nätverk för filmskapare i exil. I år är temat för årets Exilfilmfestivalen kvinnor i exil.

Att vara kvinna i exil och samtidigt skapa konst som vill skapa förändring innebär dubbla utmaningar, menar Hossein Mahini, konstnärlig ledare för Göteborgs Internationella Exilfilmfestival.

– Kvinnor som kritiserar rådande system råkar än mer illa ut än vad män gör. De måste lämna sina länder, men förtrycket fortsätter. De kvinnliga filmskaparna måste få använda sin kreativitet i kampen för alternativ till sin sårbara situation. Det är vad vi vill lyfta fram med festivalen, säger Mahini för att förklara festivalens val av tema, som är kvinnor i exil.

I år ingår exilfilmfestivalen i den pågående konstbiennalens satellitprogram, och att årets festival får stort utrymme tycker Hossein Mahini är befogat. Målet med festivalen är inte att stå för underhållning, istället vill man med genom filmerna stimulera viktiga diskussioner.

– Vi är inte en biografverksamhet, vi är ett forum för förändring.

Det är nu tjugo år sedan Hossein Mahini startade den Göteborgsbaserade filmestivalen med sitt ännu unika fokus på exil och migration. Det hela började med behovet av en plattform. Hossein Mahini, själv verksam filmare, hade nyligen lämnat sitt hemland Iran. I Sverige såg han tillsammans med flera jämlikar behovet av ett nätverk för just exilfilmare. Resultatet blev exilfilmfestivalen, där presentation, distribution och samtal går hand i hand.

– Vi vill inte visa filmer utan att samtala om dem, säger Hossein Mahini och förklarar hur han och kollegorna länge har krävt av både svenska och internationella filmfestivaler att följa deras exempel.

– För oss är det omöjligt att visa en film från en odemokratisk regim utan att följa upp den med en paneldebatt.

Målgruppen för festivalens filmer är givetvis alla som berörs av våra frågor, men Mahini understryker att festivalen även riktar sig till människor som inte längre befinner sig i exil eller som aldrig har gjort det. Han ser gärna att filmerna som visas når fram till unga nyinvandrade för att ge dem möjlighet att de kan delta i samtal om exil, och kanske själva göra sin röst hörd genom film.

Årets tema är alltså kvinnor i exil och tidigare exempel på teman är ”Ungdomar” och ”Hedersvåld”.

Hur väljer ni tema?

– Vi väljer ämnen för att förändra samhället, säger Hossein Mahini.

Fakta: 

11:e festivalen

Grundades: 1993. Årets Göteborgs Internationella Exilfilmfestival är den elfte i ordningen.

När: 1–7 november

Info: exilefilmfestival.com

Rekommenderade artiklar

Vem får pris, och för vad?

Frida Sandström skriver om Göteborgs filmfestivals försök att möjliggöra för papperslösa att delta utan krav på pengar eller personnummer.

Kinesisk konst mot fördomar

Konsten spelar en viktig roll för hbtq-personer i dagens Kina. På Världskulturmuseet visas utställningen Secret Love där kinesiska konsnärer visar verk utifrån temat tabubelagd kärlek.

Vindskydd som döljer missbruk

I ett försök att förflytta missbrukare från offentliga platser har en särskild sorts vindskydd byggts i Göteborg. Konstnärerna Mari Lagerquist och Meira Ahmemülic är aktuella med en utställning som ställer frågan om vem skydden egentligen är till för.

© 2019 Göteborgs Fria